Avelsston


Vår Avel
Vi bedriver avel med islandshästar i liten skala. Vi köpte 2002 två bra stambokförda ston, Blika och Stygg, som är basen i vår avel. 2007 kompletterades dessa med Gljá från Mesch. Blika fick sju föl innan hon gick bort 2011 och hennes dotter Ronja för nu generna vidare. 


Vi väljer noga ut hingstar till våra ston för att matcha bra egenskaper och eventuellt kompensera för dåliga. Vi tittar på bedömningsresultat och BLUP, och framförallt på vilka avkommor som hingsten redan har gett. Om vi har möjlighet åker vi på hingstvisning för att se hingsten och vad som är på gång.


Vi avelsbedömer våra ston för att kunna matcha dem på bästa sätt.
Målsättningen för vår avel är att få fram hästar som är vackra, lättridna och har härliga lättväxlade gångarter. De ska i varje generation vara bättre än i den förra.