Historia om gården

I 1661 års jordebok står det: "1/8 mantal Solbärg, hafüer warit i Nybygge och ähr nu skatlagt". Den äldsta kartan i Lantmäteriets arkiv är från 1768, då skifte gjordes.

Kartan visar åkermarken. Inte mycket har förändrats till idag; kanalen har dikats ur och är nu betydligt rakare. Det har också tillkommit åkermark söderut (till vänster på bilden)


Gården producerade förr lin. Det finns i skogskanten resterna av ett linoljekokeri och på övervåningen till Drängstugan finns en gammal stenkistemangel


Sohlbergssläkten härstammar från Håberg i Nedre Ullerud, men benämns Sohlbergssläkten då den innehaft gården Sohlberg sedan omkring 1770. Äldste kände släktmedlemmen är bonden Måns Andersson. 

Gårdens historia

Bilden här ovanför är troligtvis från tiden runt förra sekelskiftet. Längst till vänster ser man den lilla smedjan, och till vänster om vägen ligger stallet. Sedan ser man Drängstugan, huvudbyggnaden, Visthusboden och så längst till höger de gamla ladugårdsbyggnaderna. Mellan Visthusboden och ladugården låg utedasset. Uppe i skogen fanns ett linoljekokeri och bakom huset ligger jordkällaren, där fanns också en fruktträdgård.

Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes av nämndeman Anders Eriksson (1817-1888). Stommen sattes 1858, arbetet fortskred sedan under 5 års tid innan huset var inflyttningsklart 1863. Allt virke kom ur egen skog, alla spik och beslag smiddes i den egna smedjan.


Thore och Margit Ullerö blev de sista ur Sohlbergssläkten att bo på gården, de sålde gården 1978. Lyckligtvis bodde Thore och Margit grannar med min mormors syster i Deje och efter telefonkontakt kom de på besök på gården 1994 (Margits första besök sedan flytten 1978). Vi fick genom dem veta mycket om gården och livet där, t.ex att Visthusboden kom till gården som en bröllopsgåva och alltså stått uppförd på annat håll tidigare. Det är tack vare Thore och Margit som kartor, bilder och informationen ovan finns kvar.

Margit och Thore gick tyvärr bort för en tid sedan.