Gården

Solberg


De första åren i Sverige bodde vi i Karlstad, men så småningom blev längtan ut på landet för stor. Vi letade hus med lite mark för att kunna ha djur.

I februari 1994 flyttade vi in på Solberg. Huset är från 1858 med mycket av den gamla charmen kvar, bl.a de gamla fönstren med vackra fönsterglas. På gården finns också en Drängstuga och en Visthusbod, vackert placerade för att rama in framsidan av huset. Hela gården omgärdas av gamla ädellövträd, lönn, ask, björk och ek, planterade för över hundra år sedan och nu i sin vackraste ålder.